Wilt u uw financiële verplichtingen uit handen geven? Met budgetbeheer kunt u orde en rust krijgen in uw financiële situatie. Wij stellen een budgetplan op aan de hand van uw inkomsten en uitgaven. Wij zorgen ervoor dat uw vaste lasten betaald worden, er geld gereserveerd wordt voor onvoorziene omstandigheden en indien van toepassing, treffen wij betalingsregelingen met schuldeisers. Uw inkomen komt binnen op een speciale rekening die wij voor u openen. Wij zorgen ervoor dat u elke week of maand een vast bedrag krijgt om uw boodschappen te kunnen blijven doen. Als u heeft besloten dat budgetbeheer voor u de juiste stap is en u dit door Acreedor wilt laten uitvoeren dan doen wij in ieder geval het volgende voor u:

  • Budgetplan opstellen
  • Budget advies geven
  • Post naar ons laten sturen
  • Betalingen uitvoeren zoals opgenomen in het budgetplan
  • Huishoudgeld overmaken (wekelijks of maandelijks)
  • Schulden in kaart brengen
  • Betalingsregelingen treffen met schuldeisers
  • Onderzoeken of u recht heeft op kwijtscheldingen of andere inkomensvoorzieningen en deze aanvragen