Heeft u slapeloze nachten omdat u uw schulden niet meer kunt aflossen?

Als uw schulden te hoog zijn geworden om met betalingsregeling af te betalen dan kunt u bij uw gemeente een aanvraag Schuldhulpverlening indienen. De gemeente stelt een aantal eisen waaraan u moet voldoen en verwacht dat u uw financiën op orde heeft. Vaak is dit niet het geval.

Acreedor kan hierin het volgende voor u betekenen:

 • Schuldenlijst samenstellen
 • Benodigde documenten verzamelen
 • Inkomensvoorzieningen voor u aanvragen
 • Kwijtscheldingen aanvragen
 • Budgetplan opstellen
 • Oorzaak van de schulden in kaart brengen
 • Aanvraag schuldhulpverlening indienen
 • Bewaken van termijnen voor schuldhulpverlening
 • Communiceren met schuldhulpverlener
 • uw rechten behartigen in shuldhulpverleningstraject
 • Zorgen dat de gemeente u volgens de wet- en regelgeveing correct behandeld