Financiële problemen leiden over het algemeen tot afname van productiviteit, kort verzuim en soms langdurig verzuim door burn-outachtige verschijnselen. Relaties lijden er vaak ernstig onder. De verzuimkosten die u als werkgever tegenkomt in die situaties overstijgen dergelijke bedragen met een flink vermenigvuldigingsfactor. In een vroeg stadium de helpende hand reiken levert meer op dan het kost.

Loonbeslag is voor een werknemer een financiële ramp, maar ook voor u kan het een behoorlijke  kostenpost worden. Er moeten extra gesprekken gevoerd worden met de werknemer en het ziekteverzuim neemt vaak toe. Hoe kunt u de signalen eerder herkennen en wat kunt u betekenen voor uw werknemer?