De impact van schulden op werk en leven
Wat betekent het als je werknemer te maken heeft met schulden? Er kunnen spanningen zijn (in privésfeer), gezondheidsproblemen, verminderde arbeidsproductiviteit en verhoogd ziekteverzuim. Mogelijk vraagt je werknemer om een loonvoorschot of is er sprake van loonbeslag. Wat doe je dan? Acreedor kan deze vragen beantwoorden én (preventieve) financiële dienstverlening bieden.